دانلود Uprising 44: The Silent Shadows - بازی قیام 44: سایه خاموش

بازی Uprising 44 The Silent Shadows 2012 قیام ۴۴ یک بازی به سبک شوتر سوم شخص و استراژِیکی می باشدکه کمپانی DMD Enterprise آن را ساخته و منتشر کرده است.داستان بازی بر می گردد به جنگ جهانی دوم و نبرد نیرو های ورشو با نازی می باشدکه نیروهای نازی آلمانی به رهبری رایش سوم در پشت خطوط جنگ صف کشیدند و آماده برای حمله و شما و گروه مقاومتتان باید جلوی این عملیات عظیم را بگیرید و اینجاست که دست به کار خواهید شد و سفر به عمق دل دشمن برای سر درآوردن از نقشه آنها.. بازی سبک بسیار جالبی را اراعه کرده که در نوع خود بی نظیر است.شاید نبرد خاموش واقعا برازنده این بازی باشد.